chukyso799@gmail.com

Hotline: 0919.712.799

DANH BẠ CHI CỤC THUẾ QUẬN 3 Điện thoại: (028) 3934 9001

Địa chỉ 152-154 Võ Văn Tần
– Phường 6 – Quận 3
Điện thoại trực (028) 2213 7206
Đội HC-NS-QT-TV-AC (028) 3934 9001 – 101
Đội Tuyên truyền hỗ trợ (028) 3934 9391
(028) 3934 9392
Đội QLN-CCN thuế (028) 2213 7208
Đội QLN-CCN thuế (028) 2213 7208
Đội KK-KTT & TH
Đội Kiểm tra thuế số 1
Đội Kiểm tra thuế số 2 (028) 2213 7594
Đội Kiểm tra thuế số 3 (028) 3934 9390
Đội Kiểm tra nội bộ
Đội thuế Liên phường 1
Đội thuế Liên phường 2
Đội LPTB và Thu khác (028) 2213 7594
Đội Nghiệp vụ dự toán
Bộ phận thuế TNCN (028) 3934 9390
Bộ phận TCCB
Bộ phận kế toán tài vụ (028) 2213 7208
Bộ phận Ấn chỉ

Địa chỉ: Số 152 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TPHCM

Bình luận