chukyso799@gmail.com

Hotline: 0919.712.799

DANH BẠ CHI CỤC THUẾ QUẬN 1

Địa chỉ: Số 8 Nguyễn Văn Thủ – Phường Đakao – Quận 1 – TPHCM

Điện thoại: (028).39.106.241

Địa chỉ  Số 08 Nguyễn Văn Thủ
– P. Đa Kao – Quận 1
Bảo vệ (028) 3910 6240
Tổng đài (028) 3910 6241
Hành chính Nhân sự – Tài vụ
Bộ phận 1 cửa (hướng dẫn) (028) 3910 6241-8000
Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế (028) 3910 6241-8804
Phòng trước bạ (028) 3910 6241-8003
Đội Tuyên truyền hỗ trợ
Đội Quản lý Ấn chỉ (028) 3910 6241-8102
Phòng bán hóa đơn (028) 3910 6241-8103
Đội Kê khai – Kế toán thuế – Tin học (028) 3910 6241-8101
Đội Kiểm tra nội bộ
Đội Kiểm tra thuế số 1 (028) 3910 6241-8504
Đội Kiểm tra thuế số 2 (028) 3910 6241-8702
Đội Kiểm tra thuế số 3 (028) 3910 6241-8503
Đội Kiểm tra thuế số 4 (028) 3910 6241-8304
Đội Kiểm tra thuế số 5  (028) 3910 6241-8602
Đội Kiểm tra thuế số 6 (028) 3910 6241-8303
Đội Kiểm tra thuế số 7 (028) 3910 6241-8803
Đội Kiểm tra thuế số 8 (028) 3910 6241-8703
Đội thuế Phường Bến Nghé (028) 3910 6241-8906
Đội thuế Phường Bến Thành (028) 3910 6241-8105
Đội thuế Phường Ngũ Lão – Cô Giang (028) 3910 6241-8903
Đội thuế Phường Đakao (028) 3910 6241-8902
Đội thuế Phường Tân Định (028) 3910 6241-8904
Đội thuế Phường Cư Trinh – Cầu Kho (028) 3910 6241-8105
Đội thuế Phường Thái Bình – Ông Lãnh (028) 3910 6241-8604
Đội Nghiệp vụ Dự toán – Quản lý thuế TNCN (028) 3910 6241-8604

Bình luận