chukyso799@gmail.com

Hotline: 0919.712.799

 ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ  HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VINA Hóa đơn điện tử xác thực là gì? Ngày 19/11/2021, Công ty Cổ phần Chữ ký số Vi Na đã ký hợp đồng số 19/2021/HĐDV/TCT-VINA với Tổng Cục Thuế để trở thành tổ chức nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu Hóa đơn điện tử theo quy định […]

Xem tiếp

DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VNPT I. Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. VNPT hiện là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông hàng […]

Xem tiếp