chukyso799@gmail.com

Hotline: 0919.712.799

MISA ESIGN – CHỮ KÝ SỐ TỪ XA KHÔNG CẦN USB TOKEN

  • Ký mọi lúc, mọi nơi trên mobile
  • An toàn vượt trội, bảo mật tuyệt đối1.Báo giá MISA eSign – Chữ ký số từ xa dành cho cơ quan, tổ chức

Báo giá trên chưa bao gồm dịch vụ khởi tạo phần mềm 500.000 VNĐ

2. Chữ ký số có giá trị pháp lý như chữ ký tay của cá nhân trong tổ chức/doanh nghiệp;
– sử dụng trong các giao dịch nội bộ hoặc giao dịch với bên ngoài được tổ chức/doanh nghiệp ủy quyền

-Chữ ký số dùng để xác thực danh tính của cá nhân, có giá trị pháp lý như chữ ký tay của cá nhân đó

 

 

 

Bình luận