chukyso799@gmail.com

Hotline: 0919.712.799

DANH BẠ CHI CỤC THUẾ QUẬN 8 Địa chỉ: Số 1079 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, TPHCM Điện thoại: (028) 3850 1032 Địa chỉ Số 1079 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8 Đội HC-NS-QT-TV-AC (028) 3850 1032 Bộ phận Ấn Chỉ (028) 3981 0439 Đội Kiểm tra thuế 1 (028) 3981 2686 Đội Kiểm tra thuế 2 […]

Xem tiếp

Những Doanh nghiệp bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử Hóa đơn điện tử mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp bên bán, bên mua và cả các cơ quan chức năng. Chính vì vậy, cơ quan thuế đã có văn bản hướng dẫn một số doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện […]

Xem tiếp

HƯỚNG DẪN KÝ SỐ TRÊN MAIL OUTLOOK Để ký số email với Microsoft Outlook, NSD thực hiện như sau: Trước tiên NSD phải chỉnh các tham số security như sau: Chọn Tools >Trust Center Tiếp theo, hãy vào mục Email Security > Settings NSD tiếp tục nhấn Choose để chọn chứng thư số sẽ dùng để ký […]

Xem tiếp