chukyso799@gmail.com

Hotline: 0919.712.799

Chức năng chỉ hoạt động với tài khoản đăng ký khai và nộp thuế qua hệ thống Khai thuế qua mạng của Tổng cục Thuế, chukysotructuyenvn.com xin chia sẻ cách xử lý khi hệ thống thông báo lỗi

Chức năng chỉ hoạt động với tài khoản đăng ký khai và nộp thuế qua mạng
Chức năng chỉ hoạt động với tài khoản đăng ký khai và nộp thuế qua mạng

Nguyên nhân và cách khắc phục cảnh báo Chức năng chỉ hoạt động với tài khoản đăng ký khai và nộp thuế qua hệ thống Khai thuế qua mạng của Tổng cục Thuế

Cảnh báo: Khi người nộp thuế vào chức năng Nộp tờ khai gặp thông báo: Chức năng chỉ hoạt động với tài khoản đăng ký khai và nộp thuế qua hệ thống Khai thuế qua mạng của Tổng cục Thuế cung cấp tại địa chỉ: http://kekhaithue.gdt.gov.vn/

Nguyên nhân: Lỗi này do hệ thống kekhaithue chuyển hình thức nộp của doanh nghiệp qua các Công ty T-VAN nên hệ thống không cho nộp qua trang http://kekhaithue.gdt.gov.vn

Cách khắc phục: Bạn vào chức năng Tài khoản ==> Ngừng dịch vụ để ngừng dịch vụ khai thuế qua mạng

Tiếp sau đó người nộp thuế vào đăng ký lại dịch vụ từ đầu để gửi tờ khai:

Và người nộp thuế làm lần lượt theo hướng dẫn của Tổng cục thuế là hoàn thành.

Các bạn tham khảo: Hướng dẫn sửa lỗi chức năng chỉ hoạt động với tài khoản kê khai thuế qua mạng

Lưu ý: 

– Đăng ký đúng Email và số điện thoại đang dùng để CQT có thể liên hệ, và gửi mật khẩu qua email;

– Sau khi hoàn thành nộp tờ khai, người nộp thuế cần đăng ký loại từ khai, kỳ khai thuế cho đúng trước khi nộp.

Bình luận