chukyso799@gmail.com

Hotline: 0919.712.799

 ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ  HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ Hóa đơn điện tử xác thực là gì? Phần mềm hóa đơn điện tử xác thựcSmartVas được xây dựng dựa trên Quyết định 1209/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính và Quyết định 1445/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác […]

Xem tiếp

DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VNPT I. Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. VNPT hiện là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông hàng […]

Xem tiếp