chukyso799@gmail.com

Hotline: 0919.712.799

TRUNG TÂM ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ VIETTEL-CA TẠI KHÁNH HÒA 1. Chữ ký số viettel là: một dạng chữ ký điện tử,là hình thức doanh nghiệp không phải gửi qua đường bưu điện hoặc đến nộp trực tiếp hồ sơ bằng giấy cho cơ quan thuế. Đây là hình thức giao dịch điện tử […]

Xem tiếp

ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ VIETTEL -CA TP.HCM  I.Chữ ký số là gì mà bắt buộc DN nào cũng phải đăng ký sử dung và ứng dụng thế nào chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem : 1. Chữ ký số là: Chứng thực chữ ký số là dịch vụ được sử dụng trong các giao dịch điện […]

Xem tiếp

DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ VIETTEL HÀ NỘI  I.Chữ ký số là gì mà bắt buộc DN nào cũng phải đăng ký sử dung và ứng dụng thế nào chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem : 1. Chữ ký số là:  một dạng chữ ký điện tử,là hình thức doanh nghiệp không phải gửi qua đường bưu điện […]

Xem tiếp

TRUNG TÂM ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ VIETTEL-CA TẠI QUẢNG NGÃI 1. Chữ ký số Viettel-ca là: một dạng chữ ký điện tử,là hình thức doanh nghiệp không phải gửi qua đường bưu điện hoặc đến nộp trực tiếp hồ sơ bằng giấy cho cơ quan thuế. Đây là hình thức giao dịch điện tử […]

Xem tiếp

TRUNG TÂM ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ VIETTEL ĐÀ NẴNG Viettel-ca là  một dạng chữ ký điện tử,là hình thức doanh nghiệp không phải gửi qua đường bưu điện hoặc đến nộp trực tiếp hồ sơ bằng giấy cho cơ quan thuế. Đây là hình thức giao dịch điện tử giữa doanh nghiệp […]

Xem tiếp